Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. ForbrukChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forbruk

Forbruket i Norge øker. For å få et mer bærekraftig forbruk må vi bruke tingene vi kjøper, lenger, reparere i stedet for å kaste og velge produkter som har minst mulig negativ miljøpåvirkning.

De fleste land i verden har som mål å øke forbruket. Kan dette gå i lengden? Dersom vi skal ha et bærekraftig forbruk, hva kan i så fall et slikt forbruk innebære?

I dette emnet skal du få se eksempler på hvordan forbruket ditt kan bli mer bærekraftig. Når en vare produseres, påvirkes miljøet ved at ressurser og energi forbrukes, og ved at klimagasser og miljøgifter slippes ut. Bærekraft innebærer også at de som lager varene vi kjøper, har gode arbeidsforhold og en lønn som de kan leve av.

Du skal også få teste deg selv og finne ditt økologiske fotavtrykk. Klarer du å finne noen gode tiltak som gjør at forbruket ditt blir mer bærekraftig? Etter å ha begynt med deg selv kan du forsøke å påvirke andre. Bruk forbrukermakta di til å påvirke dem som produserer varer også!

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?