Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Suksesjoner – økosystemene i endringChevronRight
 5. Beskriv en suksesjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv en suksesjon

I denne oppgaven skal du beskrive en suksesjon. Velg én av figurene i eksemplene.

 1. Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon. Hva slags type suksesjon er dette? Begrunn svaret.
 2. Beskriv de ulike stadiene i suksesjonen. Forklar artsutvikling og hvordan de abiotiske faktorene endrer seg gjennom suksesjonen. Nevn eksempler på arter du tror vi kan finne i de ulike fasene av suksesjonen. Forklar hva de ulike fasene i suksesjonen kalles, og hva som kjennetegner de ulike fasene.
 3. Gi eksempler på hvordan mennesker kan påvirke denne suksesjonen, og hva menneskelig påvirkning kan føre til.

Eksempel 1:

Primær suksesjon. Illustrasjon.

Eksempel 2:

Sekundær suksesjon etter skogbrann. Illustrasjon.

Eksempel 3:

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Om torvmose: Visste du at?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arkeologiske funn i myrer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mikroskopets deler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Mikroskopets bygning og funksjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff