Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. Forsøk og rapportskrivingChevronRight
 5. Sammendrag – Forsøk og rapportskrivingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Forsøk og rapportskriving

Når du skal jobbe i felt og i laboratorium, eller presentere resultater fra undersøkelsene dine, kan du ha god bruk for de rådene du finner her.

En skjeggete man på et rotete laboratorium. Foto.
 • Lukkede forsøk – du følger en bestemt oppskrift hvor kjente teorier skal etterprøves.
 • Åpne forsøk – du må selv identifisere variabler, velge og vurdere metoder.
 • Framgangsmåte i åpne forsøk:
  • problemstilling
  • hypotese
  • planlegging – materiale og metode
  • gjennomføring av forsøket – samling av data
  • vurdering av resultat (drøfting av mulige feilkilder)
  • forbedring av metoden og eventuelt ny gjennomføring
  • konklusjon
  • dokumentasjon og formidling
 • Sikkerhet i laboratoriet:
  • Forberedelser før du starter et forsøk: Sett deg inn i framgangsmåte og sikkerhetsregler knyttet til utstyr og kjemikalier.
  • Av hensyn til din og andres sikkerhet er det viktig at du og medelevene dine følger sikkerhetsregler og kun gjør de forsøkene som læreren har godkjent.
  • Bruk verneutstyr tilpasset forsøket: vernebriller, lab-frakk, hansker og avtrekksskap.
  • Ordensregler: rengjør utstyr og benker, sett utstyr på plass og sorter avfall
 • Rapporter i naturfag bør inneholde bestemte punkter:
  • navn, klasse og dato, overskrift/tittel på elevøvelsen
  • innledning (hensikt, bakgrunnsteori og hypotese)
  • materialer og metode (utstyr og framgangsmåte)
  • resultater
  • drøfting og feilkilder
  • konklusjon
  • kilder og referanser
 • Digitale verktøy gir nye og mange muligheter for læring, dokumentasjon og innsamling av data i naturfaget:
  • Digitale kart kan brukes til undersøkelser, forberedelser til feltarbeid og til registrering av funn.
  • Utallige apper for mobiltelefoner kan bukes i naturfagundervisningen.
  • Mobilkameraet er nyttig til dokumentasjon av forsøk og feltarbeid.
  • Dataloggere muliggjør rask automatisk innsamling av data som kan presenteres med grafiske framstillinger.
  • Dataloggere kan registrere svært raske endringer (flere målinger per sekund) og gjøre målinger over lang tid (gjennom flere døgn).

Læringsressurser

Forsøk og rapportskriving

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Å lage nakne egg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Valg av drikkebeger

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff