Hopp til innhold

Silhuett av gutt som står på toppen av en brennende bil. Tørt og øde landskap i bakgrunnen. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. UrfolkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Urfolk

Gjennom å se film kan du lære om urfolk, om deres historie, kultur og kamper. Mange av verdens urfolk har tradisjon for å leve med og av naturen. Dette gjør dem også svært sårbare for klimaendringer og miljøkatastrofer.

Tre aboriginske menn sitter og spiller tradisjonelle didgeridoo- og slaginstrumenter foran et bål i den australske ørkenen. Foto.
Aboriginsk kultur, og spesielt didgeridoo, er sentralt i musikkdokumentaren "Gurrumul".

Urfolk spiller en viktig rolle i forvaltning og utvikling av miljøet på grunn av deres kunnskaper og kultur. Filmer om urfolk skildrer ofte urbefolkningens levesett, språk og kulturelle særtrekk.

I nyere tid har det blitt mer vanlig at filmene produseres av filmskapere som selv er en del av den urbefolkningen som skildres i filmen. Slik har det ikke alltid vært. Opp gjennom historien har vi for eksempel sett at det har blitt laget mange filmer om samene, av filmskapere som selv ikke er samiske. I dag lages det derimot stadig flere filmer av samiske filmskapere.

Læringsressurser

Urfolk