Hopp til innhold

12 years a slave. Stillfoto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Demokrati og medborgerskapChevronRight
  4. MenneskerettigheterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Menneskerettigheter

For å forstå hvordan verdenssamfunnet arbeider med fred og menneskers likeverd trenger du kunnskap om menneskerettighetene. Relevante og gode filmer kan være en fin ressurs når du skal fordype deg i temaet menneskerettigheter.

12 years a slave. Stillfoto.

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.

Tenkningen rundt menneskerettighetene har en lang historie tilbake til Konfucius og til antikkens filosofi. I dag utgjør FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 en viktig felles ramme rundt det internasjonale menneskerettsvernet.

Selv om det i dag er enighet om menneskerettighetene i mange land, foregår det likevel stadig brudd på dem ulike steder i verden. Filmer som handler om fordommer overfor minoriteter, rasisme eller for eksempel mennesker på flukt, kan aktualisere hvorfor det fremdeles er viktig å fremme en bevissthet rundt menneskerettighetene.

Kilde

Strand, V. B. (2019). Menneskerettigheter. Hentet 14. mai, 2020, fra https://snl.no/menneskerettigheter

Læringsressurser

Menneskerettigheter