Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 8: Å feire bursdagChevronRight
  4. Forklaringer til vokabular i leksjon 8ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til vokabular i leksjon 8

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen Å feire bursdag.

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. 不要 bú yào

不要 bú yào og bié betyr det samme og brukes likt. De kommer begge foran verb og uttrykker formaning: «Ikke …!». De brukes i imperativsetninger når man vil gi en «ordre» om noe. Eksempel:

别去那儿! Bié qù nàr! – «Ikke dra dit!»
你不要说话! Nǐ bú yào shuōhuà! – «Ikke snakk!»

2. 那边 nàbiān

Både 那边 nàbiān, 那里 nàlǐ og 那儿 nàr betyr «der», og både 这边 zhèbiān, 这里 zhèlǐ og 这儿 zhèr betyr «her». Betydningen er altså den samme, uavhengig av om det er biān, lǐ eller -r som kommer etter nà eller zhè. Litt avhengig av hvor du er i Kina, vil noen være vanligere enn andre, men betydningen er den samme. Endelsen -r er ikke vanlig i skriftlig kinesisk, med mindre du siterer muntlig tale.

Læringsressurser

Leksjon 8: Å feire bursdag

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs