Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
  5. ArgumentasjonChevronRight
  6. Standpunkt, argument og premissChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Standpunkt, argument og premiss

Standpunkt, argument og premiss er tre begreper vi trenger når vi snakker om argumentasjon. Her blir de forklart med utgangspunkt i eksempelteksten "Forby dyreforsøk!"

Forsker som holder en mus. Foto.

Standpunkt

Den som argumenterer, har et standpunkt, altså ei mening om en sak. I eksempelteksten vår kommer forfatterens standpunkt klart fram i overskrifta: "Forby dyreforsøk!".

Argument

Forfatteren ønsker å overbevise leserne om at dette standpunktet er riktig. Da trenger han argument (begrunnelser) for å forsvare standpunktet sitt:

Vi må forby dyreforsøk (standpunkt)

  • fordi dyr blir plaget og får en uverdig behandling (argument)
  • fordi slike forsøk bare gir svært usikre resultater (argument)

Premiss

En argumentasjon inneholder alltid noen premisser. En premiss er et faktum eller en påstand som forfatteren går ut fra at det er enighet om, og som derfor ikke trenger noen nærmere begrunnelse. I innlegget "Forby dyreforsøk!" påstår forfatteren blant annet at

  • forsøksdyra er de mest forsvarsløse av alle dyr (premiss)
  • de største helseproblemene for mennesker i dag er såkalte livsstilssykdommer (premiss)

Forfatteren tar det som en selvfølge at leseren er enig med ham og har kunnskaper nok til å vurdere påstandene. Han kommer ikke med statistiske fakta eller utdypninger.

Læringsressurser

Argumentasjon