Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
  5. RetorikkChevronRight
  6. Kairós: rett ord til rett tidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kairós: rett ord til rett tid

Kairós er et gresk ord som betyr "(rett) tidspunkt" eller "(god) anledning".

En russ holder 17. mai-tale foran en folkemengde på Eidsvoll. Foto.
Russetale på 17. mai, i forbindelse med feiringa av grunnlovsjubileet på Eidsvoll i 2014. Her er det ekstra viktig å forstå hva situasjonen krever – og hva den gir mulighet til!

Talesituasjonen

Et nyttig retorisk begrep er kairós (talesituasjonen). Det var den berømte taleren Górgias (ca. 485–380 f.Kr.) som innførte begrepet. Gorgias påpekte at den som vil lykkes med talen sin, må tilpasse den til talesituasjonen: anledning, sted, tid, publikum, stemning osv.

Møt en profesjonell taleskriver

Det har kommet til noen nye medier siden Gorgias' tid, men bortsett fra dette må dagens talere ta hensyn til nøyaktig de samme forholdene som den gang. I filmklippet nedenfor forteller en profesjonell taleskriver om arbeidet sitt. Mina Gerhardsen har blant annet skrevet taler for Jens Stoltenberg. Her forklarer hun hvordan hun går fram når hun utarbeider en tale, og hun gir noen gode råd. Hun bruker det moderne begrepet kontekst om talesituasjonen, men hun kunne like godt snakket om kairós.

Gorgias og sofistene

Gorgias hørte til de såkalte sofistene. Ordet kommer fra gresk sofía, "visdom"; sofistene var "visdomslærere", omreisende lærere i retorikk og politisk filosofi i gresk oldtid.

Sofistene interesserte seg særlig for kunnskapsteoretiske spørsmål. De var skeptiske til idéen om en objektiv virkelighet. De viste til at vi bare kan erkjenne verden rundt oss gjennom sansene og observasjonene våre, og at alle mennesker derfor har en subjektiv og begrenset oppfatning av virkeligheten. Vi kan ikke en gang stole på at to mennesker som er vitne til samme hendelse, vil oppfatte den på nøyaktig samme måten.

Protágoras, en framtredende sofist, preget det kjente uttrykket "mennesket er målet for alle ting", det vil si målestokken for alt. Med dette mente han at det ikke fins noen allmenngyldige verdier eller absolutte sannheter – alle verdier og sannheter er menneskeskapte og relative, og de kan endre seg. Det er ikke tilfeldig at sofistene var eksperter i kunsten å overtale!

Kilder

Eide, T. (1990) Retorisk leksikon. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafner, J. (1982) Tanke og tale. Den retoriske tradisjon i Vesteuropa. København: C.A. Reitzels Forlag.

Gresk oldtid (udatert) www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/oldtiden/gresk-oldtid [nedlasta 14. mars 2011].

Læringsressurser

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale