Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
 5. Som dend Gyldne Sool frembryderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Som dend Gyldne Sool frembryder

Dette er en påskesalme der Kingo skildrer Jesu oppstandelse fra de døde. Påskedramaet blir formidlet ved hjelp av sterke kontraster: sola som bryter gjennom det kullsvarte mørket, den strålende morgenhimmelen i kontrast til døden på havbunnen.

Soloppgang over fjellheimen. Maleri.
Høyfjell i soloppgang, malt av Hans Gude i 1854.

Som den gyldne sol frembryter – utdrag

0:00
Som den gyldne sol frembryter – utdrag

Kilder

Kalliope Digtsamling

Den Danske Salmebog

Analyseoppgave

Tekst: Salmen «Som dend Gyldne Sool frembryder» (1. strofe)

 1. Les fagteksten «Salmelitteraturen i barokken» og gjør kort rede for innholdet i salmen «Som dend Gyldne Sool frembryder».
 2. Se nærmere på den første strofen i diktet (teksten finner du nederst på denne sida). Hvilket bilde bruker Kingo for å beskrive Jesu oppstandelse fra de døde?
 3. I denne strofen bruker Kingo mange kontraster. Finn kontrastene og forklar hvordan de forsterker budskapet.
 4. Sammenlikn stavemåten i de to tekstene:
  • På 1600-tallet skreiv de ofte dobbel vokal for å markere at vokalen var lang. I tillegg fikk substantivene stor forbokstav. Let i teksten etter eksempler på disse to stavemåtene.
  • Hvordan markerer en lang vokal i moderne dansk?
  • Hva med substantivene?
  • Hvilken vokal har fått et helt nytt bokstavtegn i moderne dansk (og norsk)?

Les strofen i originalversjon

SOm dend Gyldne Sool frembryder
Giennem dend kulsorte Sky,
Og sin straale-Glands udskyder,
Saa at Mørk og Molm maa fly,
Saa min JEsus aff sin Grav,
Og det dybe Dødsens Hav
Opstood ærefuld aff Døde,
Imod Paaske Morgen-røde.

Les strofen på moderne dansk

Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk' og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødsens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde!

Læringsressurser

Barokken

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale