Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
 5. Forfatteren Dorothe EngelbretsdotterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forfatteren Dorothe Engelbretsdotter

Oppgaver om Dorothe Engelbretsdotter som person og om diktninga hennes. Oppgavene er basert på fagtekstene "Norges første kvinnelige forfatter" og " Siælens Sang-Offer".

Kvinne som skriver i en bok. På bordet timeglass og dødningeskalle. Illustrasjon.
Utsnitt av tittelbildet i førsteutgava av Dorothe Engelbretsdatters bok Taare-Offer (1685)

Oppgave 1

Om Dorothe Engelbretsdotter

Les fagartikkelen Norges første kvinnelige forfatter og søk etter mer informasjon om Dorothe Engelbretsdotter på Internett.

 1. Hvem var hun? Noter viktige stikkord om hennes liv, bakgrunn og dikterkarriere.
 2. På bildet er det plassert noen viktige symboler på forfatterens skrivebord. Hva symboliserer disse gjenstandene, og hvorfor er de tatt med på bildet?

Rimbrev Dorothe Engelbretsdotter

0:00

Oppgave 2

Mange mente at ei kvinne neppe kunne ha skrevet disse tekstene. Noen hevdet at mannen hennes måtte være den egentlige forfatteren. Andre beskyldte Dorothe for å ha plagiert den kjente salmedikteren Thomas Kingo.

Lytt til det rimbrevet Dorothe skreiv for å imøtegå kritikerne.

 1. Hva forteller rimbrevet om beskyldningene hun blei utsatt for?
 2. Hvordan tilbakeviser hun beskyldningene?
 3. Hva forteller stiltonen i brevet om hvordan dikteren så på seg selv, og om forholdet mellom menn og kvinner i samtida?

Oppgave 3

Les fagteksten Siælens Sang-Offer og svar på oppgavene.

 1. Når og hvor blei boka Siælens Sang-Offer utgitt?
 2. Hva var formålet med salmene?
 3. Hva er de viktigste temaene i tekstene?
 4. Hva kjennetegner Dorothe Engelbretsdotter som salmeforfatter?

Oppgave 4

 1. Hva er en salme?
 2. Hva er formålet med tekster i denne sjangeren?
 3. Hvilken betydning hadde salmene for folk på 1600-tallet?
 4. Diskuter med samarbeidspartneren din:
  • Hvilken betydning har salmer for folk i Norge i dag?
  • Hvorfor har betydninga av slike tekster endret seg fra 1600-tallet til i dag?

Oppgave 5

Skriv et rimbrev. Jobb gjerne sammen to og to.

 1. Hva er et rimbrev? Søk på Internett etter svaret på dette spørsmålet, og etter eksempler på rimbrev.
 2. Formuler en provoserende påstand om den personen du jobber sammen med i par, og be vedkommende formulere en tilsvarende påstand om deg.
 3. Deretter skriver dere hver deres korte rimbrev der dere svarer på den påstanden som blei framsatt.
 4. Les rimbreva for hverandre, og be makkeren din vurdere form og innhold i lys av det dere vet om rimbrev.

Læringsressurser

Barokken

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale