Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
 5. Herre Gud, ditt dyre navn og æreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Det aller meste av barokk kunst er kirkekunst, og det meste av litteraturen i denne perioden er salmer og diktning knyttet til kirken.

Baldakinen i Peterskirken. Foto.
Baldakinen over høyalteret i Peterskirken i Roma er laget av en av de viktigste kunstnerne på 1600-tallet, Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680). Bernini var både billedhogger, arkitekt og maler, og arbeidet hans tjente som forbilde for mange andre kunstnere i den barokke perioden. Baldakinen har fire snodde søyler og er 29 meter høy.

Oppgave 1

Samlingen Katechismus-Sange

 1. Diktet "Herre Gud, ditt dyre navn og ære" er hentet fra en samling som heter Katechismus-Sange. Hvem har skrevet denne samlingen?
 2. Når ble den gitt ut?
 3. Hvilken sjanger tilhører sangene i samlingen?
 4. Hva er forfatterens formål med sangene?
 5. Hva er temaet i diktet "Herre Gud, ditt dyre navn og ære"?

Oppgave 2

Innholdet i salmen "Herre Gud, ditt dyre navn og ære"

Les utdraget fra salmen "Herre Gud, ditt dyre navn og ære".

 • Hva forteller tittelen om innholdet?
 • Hva handler de enkelte strofene om? Beskriv innholdet i hver enkelt strofe med én setning.
 • Barokkens diktere ville vise Guds storhet, de ville gjøre det tydelig hvor små og ubetydelige vi mennesker er i forhold til Gud. Finn noen eksempler i teksten som viser nettopp dette.
 • Hva kan menneskene på jorda gjøre for å hellige Guds navn, ifølge dikteren?

Oppgave 3

Bruk av virkemidler i teksten

Barokkens forfattere sparer ikke på sterke virkemidler. De liker å bruke gjentakelser, overdrivelser, store kontraster og sterke bilder. En slik virkemiddelbruk passer godt når formålet er å hylle en allmektig Gud som troner høyt over menneskene.

 1. Gjentakelser
  Gjentakelser utbroderer og forsterker budskapet. Finn noen eksempler på gjentakelser i denne teksten. (Gjentakelsene trenger ikke være helt identiske!)
 2. Kontraster (motsetninger)
  Finn noen eksempler på kontraster i teksten. Det kan være kontrasterende enkeltord og -uttrykk, men også hele linjer og setninger med kontrasterende innhold.
 3. Språklige bilder
  Petter Dass bruker i utstrakt grad besjeling som et virkemiddel i denne salmen.
  • Finn eksempler på besjeling.
  • Hvordan støtter bruken av besjeling opp under budskapet i teksten?
  • Forklar denne metaforen i strofe 13: La ditt lys for folket smukt så brenne, At enhver din dyd og tukt kan kjenne
 4. Rim
  Finn rimordene i teksten. Hvor er de plassert? Hvilke ord rimer på hverandre?
 5. Grafiske virkemidler
  Finner du et rent grafisk virkemiddel i teksten som også har som formål å markere Guds navn på en spesiell måte?

Læringsressurser

Barokken

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale