Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Det aller meste av barokk kunst er kirkekunst, og det meste av litteraturen i denne perioden er salmer og diktning knyttet til kirken.

Baldakinen i Peterskirken. Foto.
Baldakinen over høyalteret i Peterskirken i Roma er laget av en av de viktigste kunstnerne på 1600-tallet, Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680). Bernini var både billedhogger, arkitekt og maler, og arbeidet hans tjente som forbilde for mange andre kunstnere i den barokke perioden. Baldakinen har fire snodde søyler og er 29 meter høy.

Oppgave 1

Samlingen Katechismus-Sange

 1. Diktet "Herre Gud, ditt dyre navn og ære" er hentet fra en samling som heter Katechismus-Sange. Hvem har skrevet denne samlingen?
 2. Når ble den gitt ut?
 3. Hvilken sjanger tilhører sangene i samlingen?
 4. Hva er forfatterens formål med sangene?
 5. Hva er temaet i diktet "Herre Gud, ditt dyre navn og ære"?

Oppgave 2

Innholdet i salmen "Herre Gud, ditt dyre navn og ære"

Les utdraget fra salmen "Herre Gud, ditt dyre navn og ære".

 • Hva forteller tittelen om innholdet?
 • Hva handler de enkelte strofene om? Beskriv innholdet i hver enkelt strofe med én setning.
 • Barokkens diktere ville vise Guds storhet, de ville gjøre det tydelig hvor små og ubetydelige vi mennesker er i forhold til Gud. Finn noen eksempler i teksten som viser nettopp dette.
 • Hva kan menneskene på jorda gjøre for å hellige Guds navn, ifølge dikteren?

Oppgave 3

Bruk av virkemidler i teksten

Barokkens forfattere sparer ikke på sterke virkemidler. De liker å bruke gjentakelser, overdrivelser, store kontraster og sterke bilder. En slik virkemiddelbruk passer godt når formålet er å hylle en allmektig Gud som troner høyt over menneskene.

 1. Gjentakelser
  Gjentakelser utbroderer og forsterker budskapet. Finn noen eksempler på gjentakelser i denne teksten. (Gjentakelsene trenger ikke være helt identiske!)
 2. Kontraster (motsetninger)
  Finn noen eksempler på kontraster i teksten. Det kan være kontrasterende enkeltord og -uttrykk, men også hele linjer og setninger med kontrasterende innhold.
 3. Språklige bilder
  Petter Dass bruker i utstrakt grad besjeling som et virkemiddel i denne salmen.
  • Finn eksempler på besjeling.
  • Hvordan støtter bruken av besjeling opp under budskapet i teksten?
  • Forklar denne metaforen i strofe 13: La ditt lys for folket smukt så brenne, At enhver din dyd og tukt kan kjenne
 4. Rim
  Finn rimordene i teksten. Hvor er de plassert? Hvilke ord rimer på hverandre?
 5. Grafiske virkemidler
  Finner du et rent grafisk virkemiddel i teksten som også har som formål å markere Guds navn på en spesiell måte?

Læringsressurser

Barokken

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Pike med perleøredobb

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale