Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. SpråklæreChevronRight
 5. VerbChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Verb

Verb er ord som forteller hva vi gjør eller hva som skjer.

Jente som sykler. Foto.
Hvilke verb beskriver det du ser på bildet?

Verb er ord som uttrykker en handling, en prosess (endring) eller en tilstand:

 • Vi snakker. (Handling, vi gjør noe.)
 • Murpussen forvitrer. (Prosess, murpussen blir ødelagt.)
 • Barnet sover. (Tilstand som varer en viss tid.)

Infinitiv

Grunnformen av verbet kaller vi infinitiv. Eksempel på verb i infinitiv er

 • høre
 • kunne

Når vi slår opp et verb i ei ordbok, er det infinitivsformen vi må søke på eller bla oss fram til. Foran infinitiven kan vi sette infinitivsmerket å: å gå, å høre, å kunne.

Infinitivsformen står ofte sammen med et annet verb:

 • Han liker å svømme.
 • Vi må gå.

Men den kan også stå aleine:

 • Å tegne er det beste jeg vet.

Verbstammen

Verbstammen er den delen av verbet som vi står igjen med når vi tar bort endingene:

 • lek-e
 • lek-er
 • lek-te
 • lek-t

Tidsbøyning

Verb har ulike former som uttrykker nåtid, fortid og framtid. Vi sier at verb har tidsbøyning eller tempusbøyning ("tempus" er latin for tid).

Presens

Når vi skal uttrykke noe som skjer nå, bruker vi presens-formen av verbet:

 • Barna leser historien om Mummitrollets hatt.
 • Der kommer Mari og Line!

Presens kan også uttrykke noe allmenngyldig, eller noe som skjer gjentatte ganger:

 • Jorda går i bane rundt sola.
 • Hun står opp klokka sju hver dag.

Preteritum

Preteritumsformen av verbet bruker vi når vi snakker om noe som hendte i fortiden. Handlingen eller hendelsen er helt avsluttet

 • Vi leste artikkelen i går.
 • I fjor var de på ferie i Vesterålen.

Presens perfektum

Også presens perfektum viser til noe i fortiden. Vi bruker presens perfektum når det viktigste er å formidle at ting faktisk er gjort – uansett når:

 • Han har lest dagens avis.
 • Jeg har gjort leksene.
 • Han er reist.

Presens perfektum bruker vi også om en handling som begynte i fortiden og som fortsatt ikke er avsluttet:

 • Sånn har de holdt på i tre uker nå.
 • Han har spilt gitar siden barneskolen.

Presens futurum

Presens futurum bruker vi når vi snakker om noe som skal skje i framtiden.

 • Hun skal lese boka i neste uke.
 • Du vil like den nye sykkelen.
 • Dette kommer til å bli tøft.

Oversikt over alle verbtider

Presens, preteritum, presens perfektum og presens futurum er de vanligste tids- eller tempusformene av verbet. Men det finnes flere verbtempus, og i tabellen nedenfor finner du en oversikt over samtlige. Noen av tempusformene er ført opp med to ulike navn. De tempusbetegnelsene som står med uthevet skrift, er de tradisjonelle navnene, som elever og lærere sannsynligvis er mest vant med.

Tempusform (nye navn i kursiv)Eksempel
Presens Vi svømmer

Perfektum

Presens perfektum

Vi har svømt

Første futurum

Presens futurum

Vi skal svømme

Vi vil svømme

Vi kommer til å svømme

Andre futurum

Presens futurum perfektum

Vi skal ha svømt

Vi vil ha svømt

Vi kommer til å ha svømt

PreteritumVi svømte

Pluskvamperfektum

Preteritum perfektum

Vi hadde svømt

Kondisjonalis 1

Preteritum futurum

Vi skulle svømme

Vi ville svømme

Vi kom til å svømme

Kondisjonalis 2

Preteritum futurum perfektum

Vi skulle ha svømt

Vi ville ha svømt

Vi kom til å ha svømt

Læringsressurser

Språklære

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs