Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. SpråklæreChevronRight
 5. Adjektiv og adverbChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Adjektiv og adverb

Disse to ordklassene er lett å blande, men det er noen enkle huskeregler for hvordan vi skiller dem fra hverandre.

En stor elefant og ei lita mus. Illustrasjon.
Stor og liten er adjektiv.

Hva er forskjellen på adjektiv og adverb?

Hovedregelen er at adjektiv beskriver et substantiv, mens adverb beskriver andre setningsledd. Du kan også skille dem fra hverandre ved å prøve å bøye dem. Adjektiv kan du nemlig grad- og samsvarsbøye, mens dette ikke er tilfelle med adverb.

Adjektiv

“Du er sannelig ei flink, lita jente!”. I denne setningen finner du to adjektiv som begge beskriver substantivet “jente”, nemlig “flink” og “lita”.

Samsvarsbøying

De fleste adjektiv blir bøyd i samsvar med ordet de beskriver. Men noen adjektiv kan ikke bøyes:

 • en stor nyhet, et stort behov, store endringer
 • en rotete arbeidsplass, et rotete rom, rotete notater

Gradbøying

De fleste adjektiv kan gradbøyes. Vi skiller mellom tre grader:

 • positiv
 • komparativ
 • superlativ

Positiv er grunnformen: snill, moderne, liten.

Komparativ uttrykker en sterkere grad: snillere, mer moderne, mindre.

Superlativ uttrykker den sterkeste graden: snillest, mest moderne, minst.

Adverb

De fleste adverb er småord som uttrykker tid, sted eller måte. Du kan ikke bøye adverb. Vi deler dem inn i en rekke ulike klasser:

Tidsadverb

Tidsadverb gir svar på spørsmål om når noe skjer eller har skjedd:

 • Hun kommer .
 • Etterpå skal vi på kino.
 • De har nettopp gått.

Stedsadverb

Stedsadverb gir svar på spørsmål om hvor, hvor hen eller hvor fra:

 • Vi bor her.
 • Han skal dra herfra i morgen.
 • Kom inn!

Måtesadverb

Det finnes noen få adverb som uttrykker måte:

 • Jeg er redd vi må gjennomgå dette stoffet stykkevis.
 • Ikke se på meg slik!
 • Dere får ligge andføttes.

Setningsadverb

Setningsadverb er småord som for eksempel ikke, neppe, aldri, heldigvis, dessverre.

Gradsadverb

 • Nå har vi spist nok.
 • Du må vente litt.

Spørreadverb

Spørreadverb innleder spørresetninger:

 • Hvor bor du?
 • Når kommer han?
 • Hvordan har du det?

Læringsressurser

Språklære

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs