Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Ulike analysemodellerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Forståelsessirkelen

Oppgave 1

Finn tre eksempler på at du har hatt en forforståelse som du har måttet endre på etter at du fikk en ny forståelse av saken.

  • Hva ble etterforståelsen?
  • Hva var det som førte til at du fikk en ny forståelse av saken?
  • Hvilken betydning hadde etterforståelsen på din videre befatning med dette emnet?
  • Er du fortsatt åpen for å endre på din nye forforståelse?

Oppgave 2

Tegn et av eksemplene fra oppgaven over som en hermeneutisk sirkel.

  • Bruk modellen i artikkelen Forståelsessirkelen som utgangspunkt.
  • Hvordan vil en ny sirkel som bygger på den nye forforståelsen se ut?

Læringsressurser

Ulike analysemodeller