Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Ulike analysemodellerChevronRight
 5. Analyse av kommunikasjon og samspillChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyse av kommunikasjon og samspill

Du som har lært mye om kommunikasjon, vet også at utsagn vi kommer med, kan være avhengig av kommunikasjonssituasjonen, relasjonen mellom aktørene og at faktorer som stemmebruk og kroppsspråk kan spille inn på hvordan et budskap oppfattes. Men la oss allikevel prøve å analysere noen transaksjoner.

Oppgave 1

Hvilken jeg-tilstand hos person A kjennetegner vanligvis disse utsagnene:

 • Nå må du ta deg sammen!
 • Du MÅ huske å være forsiktig når du går over gata.
 • Hvorfor kommer du alltid for seint?

Se på utsagnene over. Til hvilken jeg-tilstand hos motparten – person B – henvender person A seg?

Oppgave 2

Hvilken jeg-tilstand hos person A kjennetegner vanligvis disse utsagnene:

 • Jeg forstår ingenting, jeg. Du er så flink, du!
 • Nei, jeg VIL ikke ha på meg den ekle genseren!

Til hvilken jeg-tilstand hos motparten – person B – henvender person A seg?

Oppgave 3

Hvilken jeg-tilstand hos person A kjennetegner vanligvis disse utsagnene:

 • Vi har fått en klage fra en kunde. Vi må se på hva vi kan gjøre for å møte kunden.
 • Er det noen som har noen spørsmål før vi går videre?
 • Hvordan var det på skolen i dag?

Til hvilken jeg-tilstand hos person B henvender person A seg?

Oppgave 4

Fra hvilke jeg-tilstander er denne samtalen:

 • Person A: Har du sett de grusomme buksene Ida går rundt med?
 • Person B: Ja, jeg måtte ha betalt for å gå med dem – hun eier ikke smak.

Hva kunne person B ha svart person A for at denne samtalen ikke skulle ende opp som baktaling av Ida?

Oppgave 5

Fra hvilke jeg-tilstander er denne samtalen:

 • Person A: Jeg kommer aldri til å skjønne matte, jeg, er altfor dum ... kan ikke du gjøre denne oppgaven for meg?
 • Person B: Stakkars deg, klart jeg kan gjøre det!

Diskuter hva person B kunne ha svart eller gjort for å dreie denne samtalen i en mer voksen retning.

Oppgave 6

Lag rollespill der dere har:

 • symmetriske samtaler fra de tre jeg-tilstandene
 • asymmetriske samtaler fra de tre jeg-tilstandene

Oppgave 7

Diskuter:

 • Hvorfor anses en voksen-til-voksen-transaksjon som god kommunikasjon?
 • Hvordan kan vi komme med kritikk på en konstruktiv måte?
 • Hvordan kan vi vende samtale som har som formål å snakke nedsettende om andre, i en mer positiv retning?
 • Hvordan kan transaksjonsanalyse hjelpe oss til å kommunisere bedre?
 • På hvilken måte kan transaksjonsanalyse og samtaleanalyse (se lærestoff om samtaleanalyse) utfylle hverandre?

Læringsressurser

Ulike analysemodeller