Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
  5. Ansikt, ære og skamChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ansikt, ære og skam

Skam og ære er begrep som finnes i alle kulturer. I kollektive kulturer er de spesielt viktige. Hvis du bringer skam over deg selv og andre, mister du ansikt. Å ødelegge æren til familien kan få store konsekvenser.

Syklister og forurensning. Foto.

I mange kulturer, og særlig i Kina og Japan, er tap av ansikt svært alvorlig. Ansikt må i denne sammenheng ikke forstås bokstavelig, det dreier seg om ære, anseelse eller sosialt omdømme, både for seg selv og for familien.

Å miste ære er å tape ansikt

«Å miste ansikt» henger nøye sammen med begreper som skam og ære. Skam og ære regulerer fellesskap og samliv i tette samfunn der menneskene lever nær hverandre uten muligheter til å flytte unna. Menneskene må forholde seg til gruppen, og får sin status og verdi innenfor denne sammenhengen. Anerkjennelse fra andre blir dermed viktig, og viser hvilken plass den enkelte har i gruppen.

Ære er den anerkjennelse som en person blir tillagt, ikke bare av seg selv, men også av samfunnet for øvrig. En araber vil vokte sin families ære, verdighet og rykte, og legger vekt på å opptre på en slik måte at andre får et godt inntrykk av ham. Spesielt er han opptatt av at kvinnene i hans familie beskyttes og bevarer sin ærbarhet. Derfor kan de ikke gå ut uten i følge med mannlige familiemedlemmer.

Skam er å miste ære, det er «å tape ansikt», å bli utsatt for fellesskapets spott. En person uten skamfølelse er en respektløs, nærmest pervers person som åpenbart bryter samfunnets normer.

Egen og andres skam

Det er fleire måte man kan tape ansikt på. For eksempel kan offentlig irettesettelse føre til at en person blir krenket. Dersom en medarbeider insisterer på å rette en feil, ved åpen konfrontasjon, kan den overordnede bli satt i en pinlig situasjon. Også latterliggjøring, for eksempel vitsing på andres bekostning, kan gjøre at noen mister ansikt. I kulturer der skam og ære er viktig, må du passe på både din egne og andres ære, at ingen mister ansikt.

På en norsk folkehøgskole var det to elever fra Thailand i en klasse. De hadde lært godt norsk og pratet lett med andre medelever. Men lærerne klaget over at de var passive i timen. Da saken ble undersøkt nærmere, kom det frem at i Thailand var det ikke vanlig å stille vanskelige spørsmål til læreren, for hvis læreren ikke kunne svare, ville læreren miste ansikt foran hele klassen. Det ville være så alvorlig at elevene tidde heller stille. Hvor mange norske elever har tenkt på det når de stiller spørsmål til læreren?

I Kina og Japan er frykten for å tape ansikt, og dermed sin selvrespekt, så sterk at mange vil gjøre hva de kan for å unngå skammen. Ritualer og korrekte omgangsformer blir da viktige for å holde relasjonene innenfor godtatte normer. Å gjøre feil, å dumme seg ut, eller å bli latterliggjort, må for all del unngås. Særlig gjelder det å vise eldre og autoritetspersoner ære. Harmoni og balanse er viktige stikkord for det mellommenneskelige forholdet.

Æren til familien viktigst

Det er ofte enda viktigere å bevare familiens ansikt, enn det er å bevare eget eller den andre sitt ansikt. Foreldre kan formane barna til å bevare kollektivets eller familiens omdømme. Det veloppdragne barnet skal lære å lytte, men må ikke svare sine foreldre eller eldre foresatte. Harmonien må fremfor alt bevares.

En jente som er ulydig mot sin far, for eksempel når det gjelder hvem hun vil gifte seg med, viser ikke respekt eller ærefrykt, men utsetter familien for skam. Indirekte viser hun også alle andre at familiefaren er en mann som ingen trenger å respektere. Da kan det bli viktig for faren å vise at datteren tok feil. Har hun krenket familiens ære, vil mange mene at hun fortjener straff. I enkelte tilfeller kan dette føre til mishandling og æresdrap.

Æresdrap er ikke bare noe som rammer kvinner fra minoriteter. «Siden årtusenskiftet og til 2009 er 81 kvinner drept av sine menn i Norge. Når det er hvite, heterofile norske menn det gjelder, så kalles drapene gjerne en ‘familietragedie', dersom de har minoritetsbakgrunn kalles det ‘æresdrap'. Bidrar begrepene til å tildekke at lite blir gjort med noe som er et alvorlig samfunnsproblem?» [1]

Les mer

Om tap av ansikt: Om Kina - Kwintessential .
  1. 1«Æresdrap på norsk». Heidi Nordby Lunde. 2009.

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?