Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Æresdrap

Når familiens ære betyr alt, kan noen gå så langt at de tar livet av den som bringer skam over familien. Unni Wikan forteller i sin bok «For ærens skyld» (2005) om kurdiske Fadime som ble drept av sin far i Sverige i 2002.

Kurdisk familie. Foto.
En kurdisk familie.

Fadime-saken

Fadimes svenske kjæreste, Patrik, omkom i en bilulykke i 1998. Fire år senere ble Fadime drept av sin far for å ha stått ved sin kjærlighet til Patrik og sin rett til eget liv. «Fadime var en hore,» sa hennes far til politiet, «problemet er slutt nå.»

Fadime ble utsatt for trusler av sin far og bror allerede i 1998. Ved å anmelde drapstruslene til politiet hadde hun bidratt til å gjøre saken offentlig. Dermed følte faren seg krenket og ydmyket. Skammen ble offentlig - den måtte vaskes av. I det kurdiske miljøet hadde han mistet anseelse for ikke å ha voktet sin datter. Ved å gjennomføre drapet hadde faren gjenreist familiens ære. Fadimes familie hadde bodd i Sverige i 20 år.

Oppgave 1

Det kan være vanskelig å vite hva man bør gjøre i slike situasjoner. Hva tenker du?

  • Var det feil av Fadime å stå frem offentlig og erklære sin kjærlighet til Patrik?
  • Var det feil av henne å anmelde drapstruslene til politiet? Begrunn svarene dine.

Oppgave 2

Prøv også å sette dere inn i farens sted: Hele det kurdiske miljøet ville sett på ham som en dårlig familiefar. Han skal ikke tåle noen utfordring mot sin egen ære. Han skal råde, styre, kontrollere og straffe. Det er hans plikt - for ærens skyld - som han ikke eier alene. Det er kollektivets ære det dreier seg om.

  • Hvilke andre valg kunne faren ha tatt?
  • Vil noen av valgene du foreslår kunne hindret at faren mister ansikt i det kurdiske miljøet?
  • Hvordan farger kulturbakgrunnen din ditt syn på denne saken? (kulturfilteret)

Oppgave 3

Når kulturer kolliderer:

  • I denne saken møtes to verdensbilder, det kurdiske og det svenske. Sammenlign de to. Hvilke verdier er like, hvilke er forskjellige? (bruk gjerne et Venn-diagram)
  • Kunne en lignende sak skjedd i norsk kultur? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 4

Les bakgrunnsartikkelen om

Drapet på Fadime

. Drøft så spørsmålene:

  • Hva handler drapet om Fadime egentlig om?
  • Hva skal til for å hindre æresdrap?

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?