Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Religion og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Religion og kommunikasjon

Oppgave 1

Hvilke verdensbilder kjenner du til?

 • Velg deg ut to ulike kulturer og beskriv hvilket syn de har på verden (viktige verdier og normer, livets hensikt, menneskets rolle i verden).
 • I hvilken grad kommer religion til uttrykk i de to kulturene? (verdier, ritualer, levesett)

Oppgave 2

Hvordan er forholdet mellom religionene og verdensbildet?

 • Kan man ha et verdensbilde uten religion?
 • Kan man ha religion uten et verdensbilde?

Oppgave 3

Bruk de samme punktene som i oppgave 1 til å besvare spørsmålene:

 • Hvordan ser ditt verdensbilde ut? (viktige verdier og normer, livets hensikt, menneskets rolle i verden)
 • I hvilken grad preger religion livet ditt? (verdier, ritualer, levesett)

Oppgave 4

Beskriv verdensbildets betydning for kommunikasjon:

 • Hvorfor er det viktig å kjenne verdensbildet til personer vi kommuniserer med?
 • Hva slags situasjoner kan føre til misforståelser?

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?