Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Kontekst og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kontekst og kommunikasjon

Oppgave 1

Kontekst er et begrep som er sentralt i faget:

 • Hva legger vi i begrepet kontekst?
 • Hvorfor er det viktig å kjenne til kontekst når vi studerer kommunikasjon?

Oppgave 2

l skalaen som viser i hvor stor grad konteksten spiller inn på kommunikasjonen, har Hall plassert skandinaviske kulturer nærmest lavkontekst-enden av skalaen.

 • Er du enig i at Norge hører til i lavkontekst-enden av skalaen? Forklar hvorfor.
 • Finn ulike situasjoner der konteksten spiller liten rolle (lavkontekst-kommunikasjon) Forklar hvorfor det er en lavkontekst-situasjon.
 • Finn ulike situasjoner der konteksten spiller stor rolle (høykontekst-kommunikasjon). Forklar hvorfor det er en høykontekst-situasjon.

Oppgave 3

Se litt nærmere på hva som gjør at noen kulturer regnes som høykontekst-kulturer:

 • På hvilken måte kan man si at at man i arabisk og japansk kultur bruker høykontekst-kommunikasjon? Forklar.
 • Engelsk kultur ligger omtrent midt på skalaen. Hva kan grunnen være til det?

Oppgave 4

Vi kan ha ulike strategier for hvordan vi kommuniserer. Strategiene er til en viss grad kulturbestemt.

 • Ta utgangspunkt i de fire modellene, og dramatiser fire ulike samtaler om hagearbeid (lineær, sløyfe, parallell og spiral)
 • Prøv å tenke ut situasjoner du kunne ha valgt de ulike strategiene i. Er det noen av strategiene som føles mer fremmed enn andre?
 • Hvordan vil du rangere de fire strategiene på en skala over hvor stor betydning konteksten har?

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?