Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Kjønnsroller og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kjønnsroller og kommunikasjon

Kjønn er en viktig faktor i all kommunikasjon. Vi har ulike måter å uttrykke oss på og ulike forventninger som mann og kvinne.

Oppgave 1

Se episode 4 av sesong 1: Leo og U-landslaget

 • Hvordan vil du oppsummere synet som framkommer fra U-landslaget om norske kjønnsroller?
 • Hvorfor er dette temaet så aktuelt i flerkulturelle samfunn?
 • På hvilken måte kan slike initiativ som Leo viser her være med på å forebygge kulturkonflikter?

Oppgave 2

 • Drøft hvordan ulike forventinger til kjønn kan slå ut i et partnerforhold der hun og han kommer fra ulik kulturell bakgrunn, norsk eller utenlandsk.
 • Dramatiser en konflikt der ulikt syn på kjønnsroller er årsak til uenigheten.

Oppgave 3

 • Hvilke kjønnsrollekonflikter kan man finne i helnorske parforhold?
 • Hvordan ser kjønnsrollene ut hjemme hos deg?
 • Kommuniserer menn og kvinner ulikt? Observer hjemme og på skolen. Se på både verbalt og ikke-verbalt språk.

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?