Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Lys, lysstyring og stikkontakterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lys, lysstyring og stikkontakter

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder styrt av de mest vanlige lysbryterne som blir brukt i boliger. Du skal lære deg åpen og skjult installasjon. Samtidig skal du lære om standarder og forskrifter som finnes i boliginstallasjon.

Barn med lyspære. Foto.

Installasjon av lys i en bolig

Når man skal installere lys i en bolig, må man, i tillegg til å finne en egnet lyskilde, også finne en egnet bryter. Du skal lære deg å installere åpen og skjult installasjon. Vi kommer litt inn på forskjellige lyskilder og brytertyper og forklarer litt om forskrifter, normer, sikkerhet, førstehjelp og HMS. Oppsettene her vil gi kunnskap om de mest vanlig brukte lystyper og lysstyringer i en enkel bolig i dag.

Læreplanmål

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for montasje i bolig"
gi kunnskap om de mest vanlig brukte lystyper og lysstyringer i en enkel bolig i dag.

I planleggingsdelen må du:

 • Foreta en risikovurdering, der du vurderer risikoen ved jobben

 • du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risikoen når installasjonen er i bruk.
 • Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.
 • Lage en plan for arbeidet (Gant-diagram), dvs. at du utarbeider en framdriftsplan der du setter opp på papir i kronologisk rekkefølge det du skal gjøre.
 • Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre.
 • Klargjøre den aktuelle anleggsdokumentasjonen for jobben.

I gjennomføringsdelen må du:

 • Utarbeide anleggsdokumentasjon, slik som installasjonstegning og koblingsskjema.
 • Komplettere og sluttføre materiallista.
 • Montere installasjonen fagmessig.
 • Sette installasjonen i drift og påse at den oppfyller gjeldende forskrifter og normer.
 • Gjøre test og oppgaver.

I dokumentasjonen må du:

 • Utføre sluttkontroll.
 • Skrive samsvarserklæring.
 • Ferdigstille anleggsdokumentasjon.
 • Gjøre test og oppgaver.

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skjema serievender

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Materialliste

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Samsvarserklæring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll sjekkliste

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Dokumentasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skjema veksel- og kryssvender

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Risikovurdering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framdriftsplan Gantt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Planlegging

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjenner du symbolene?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du utarbeide anleggsdokumentasjon?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du utføre en sluttkontroll?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Er installasjonen i orden?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Risikoanalyse av et oppdrag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du gjøre et feilsøk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjenner du verktøyene?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff