Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Kraftproduksjon og ENØKChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kraftproduksjon og ENØK

"Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering, og redegjøre for dem i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv med utgangspunkt i lokale forhold" (udir.no).

Kraftmast 420kV i natur. Foto.

Kraftproduksjon

Temaet kraftproduksjon skal omhandle sentrale begreper innenfor vannkraftproduksjon, som dam, turbin, generator og transformator. Vi skal se på miljøutfordringene i forbindelse med kraftutbygging og produksjon. Nyere energikilder blir behandlet her. Vi skal også se litt på begrepene energi og energiformer.

Distribusjon

I temaet distribusjon vil vi ta utgangspunkt i samkjøringsnettet. Vi orienterer om oppbygging, eiere, miljø, sikkerhet og spenningsnivå. Vi skal se litt på kraftmarkedet og hvordan man kjøper og selger kraft i Nord Pool.

Enøk

Energiøkonomisering, kalt enøk, er siste bolk i emnet kraftproduksjon og enøk. Vi skal se på systemer for enøk i bolig, både enkle tiltak som ikke krever store investeringer, og andre tiltak som krever økonomiske investeringer. Det er både elektriske og ikke-elektriske tiltak. Vi skal se nærmere på varmepumpe og byggautomatisering samt miljøgevinstene vi kan få i forbindelse med slike tiltak.

Emner

Kraftproduksjon og ENØK

 • Kraftproduksjon

  I emnet «Kraftproduksjon og ENØK» er energiformer, miljøpåvirkninger og oppbygging sentralt stoff. Vannkraftverk og alternativ energi vil bli omtalt.

 • Vannkraft

  Her skal vi se på oppbygning av et vannkraftverk, energiformer og problematikk rundt vannkraft i Norge.

 • I temaet kraftdistribusjon vil vi ta for oss overføringsnettet i Norge. Aktører, kjøp og salg hvordan distribusjon av kraft påvirker miljøet.

 • Enøk

  Enøk står for energiøkonomisering. Her skal vi se på diverse tiltak vi kan bruke, eller sette i gang i en bolig.

Læringsressurser

Kraftproduksjon og ENØK

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.