Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. FordelingsskapChevronRight
 5. Å planlegge fordelingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Å planlegge fordeling

I denne planleggingsdelen må det utarbeides en risikoanalyse og en tiltaksplan. I tillegg skal det utarbeides en framdriftsplan og nødvendig materialliste må fylles ut. Du må også framskaffe nødvendig anleggsdokumentasjon.

Planleggingsprosessen innebærer disse punktene:

1. Foreta en risikovurdering, der du vurderer risikoen ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risikoen når installasjonen er i bruk.

 • Skal du arbeide med spenning på? Skal du arbeide nær spenningsførende deler? Hva må vi tenke på her?
 • Tar vi hensyn til sikkerhetsforskriften?
 • Er det verktøy og/eller instrumenter du ikke kjenner, og som du må ha opplæring i?

2. Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.

 • Dokumenter størrelser på eventuelt vern.
 • Finn fram egnet liste, og finn leverandør- eller grossistkatalog.

3. Lage en plan for arbeidet (Gantt-diagram), det vil si at du utarbeider en framdriftsplan der du setter opp på papir i kronologisk rekkefølge det du skal gjøre.

 • Gå gjennom oppdraget og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
 • Sett av den tiden du mener du trenger til de forskjellige delene av arbeidet.
 • Lag deg en «buffer» på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling, selv om ikke alt går helt etter planen.

4. Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre. Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben.

 • I dette oppdraget er det fordelingsskjema, koblingsskjema og eventuelt arrangementstegning.

Læringsressurser

Fordelingsskap

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.