Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Kommunikasjon og kommunikasjonsmidlerChevronRight
  4. Mediekommunikasjon og kommunikasjonsmodellerChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike begreper, teorier og modeller som kan brukes til å beskrive og vurdere kvalitet på kommunikasjon
  • vite hva som kjennetegner massekommunikasjon
  • forstå hvordan ny teknologi har endret forholdet mellom avsender og mottaker i massekommunikasjon