Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Mediepolitikere regulerer borgernes tilgang til medieinnhold ved hjelp av lover, konsesjoner og økonomiske støttetiltak. Digitalisering av innholdsproduksjon, distribusjon og konsum har på kort tid endret forretningsmodellene i medieindustrien.

Kronestykker og det norske løve på en bakgrunn av nroske avsier. Manipulert fotografi.

Grunnloven pålegger myndighetene å sørge for at folk har adgang til kunnskap som de kan basere meningene sine på, og at de har reelle muligheter til å ytre seg offentlig. Dette er de politiske partiene enige om.

Men partiene er uenige om i hvor stor grad og på hvilken måte offentlige myndigheter skal gripe inn for å sikre et mangfold av medier i landet vårt. Virkemidler i mediepolitikken er økonomiske støttetiltak og lovregulering. Sosialistiske partier ønsker i større grad en statlig regulering enn borgerlige partier.

Norske massemedier er eid og finansiert av både offentlige og private aktører. Norsk mediestruktur gjenspeiler derfor den blandingsøkonomien hele det norske samfunnet er tuftet på. Den viktigste offentlige aktøren er allmennkringkasteren Norsk Rikskringkasting.

Digitalisering av innholdsproduksjon, distribusjon og konsum har på kort tid endret forretningsmodellene i medieindustrien. Det er ufordrende, ikke minst for nyhetsmediene. I disse dager pågår det en verdensomspennende debatt om hvordan kvalitetsjournalistikken skal overleve en heldigitalisert framtid.

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter