Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MediehistorieChevronRight
 4. Norsk mediehistorieChevronRight
 5. ModernitetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Modernitet

Det er vanlig å omtale den vitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle utviklingen i de vestlige land de siste tre-fire hundre årene som det moderne prosjektet. Frihet, fornuft og framskritt er de sentrale ideene som har preget denne utviklingen.

Modernitet. Opphavsmann: Terra Nova.

Fagtekst: ”Den tekniske revolusjonen 1850–1920”

Oppgave 1

 1. Hva menes med modernitet?
 2. Hvilket bilde på det moderne blir trukket fram her?
 3. Når starter denne moderniseringsprosessen?
 4. Hva ligger i dette nye fremskrittssynet?
 5. Hva ligger i det nye frihetssynet?
 6. Hvilket nytt verdensbilde er det som nå trer fram?
 7. Hva ligger i dette nye menneskesynet?

Oppgave 2

 1. Hvordan vil du forklare at vitenskapen får en større rolle?
 2. Grei ut om sentrale vitenskapspersoner som stod bak dette nye verdensbildet.

Oppgave 3

Hylland Eriksen om Darwin (Foredrag P2-akademiet 24 min)

Charles Darwins utviklingslære er fremdeles under debatt. Hvilke motstridende syn er representert i denne debatten?

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale