Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Norsk mediehistorieChevronRight
  5. Endringer i GrunnlovenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Endringer i Grunnloven

En oppgave om endringer i Grunnlovens pragraf om ytringsfrihet.

Grunnloven fra 1814
"Kongeriget Norges Grundlov" fra 1814

Oppgave

Les fagteksten "Den politiske offentligheten” og svar på spørsmålene.

  1. Hva sa Grunnlovens § 100 fra 1814 om ytringsfrihet?
  2. 29. oktober 2004 ble det gjennomført store endringer i Grunnlovens § 100. Hva gikk disse endringene ut på?
  3. Hvorfor var det viktig å endre grunnloven på dette punktet?

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale