Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. MarkedskommunikasjonChevronRight
  5. Politisk reklameChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Politisk reklame

Hensikten med politisk reklame er å påvirke holdninger og adferd. Politisk propaganda er bevisst manipulering av tanker og følelser ved hjelp av sterke virkemidler.

valgplakat
Oslo FrP brukte Stoltenbergs 22. juli-parole om "mer demokrati, mer åpenhet" på sine valgplakater foran kommunevalget i 2011.

Ikke-kommersiell reklame

Hensikten med politisk reklame er å påvirke holdninger til politiske spørsmål, eller få mottakeren til å gjøre det man ønsker, for eksempel stemme på et bestemt politisk parti. Politisk reklame har stort sett ikke kommersielle hensikter, slik vanlig reklame har, men ligner mer på holdningskampanjer.

Informasjon eller propaganda?

I forbindelse med stortingsvalg og lokalvalg får de fleste av oss postkassen full av brosjyrer som forteller hvilke saker de ulike partiene brenner for. Reklameplakater for politiske partier blir slått opp overalt. I norsk politikk er det mindre personfokus enn for eksempel i amerikansk politikk. Der er det vanlig med svære plakater som viser glamourbilder av politiske kandidater. I Norge fokuserer valgplakatene mer på partier og ideologiske standpunkter.

Plakatene nedenfor reklamerer for Kristelig Folkeparti, Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom. Hva er budskapet, og hvilke virkemidler er brukt for å formidle dette budskapet?

Politisk informasjon er viktig i et demokrati. Vi må vite hva de partiene og personene vi skal stemme på, står for. Men i noen sammenhenger blir det politiske budskapet så ensidig at vi omtaler politisk reklame som propaganda. Propaganda er "en bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre". (Kilde: Store norske leksikon).

Nedenfor ser du en NS-plakat fra perioden 1940–45 og en sovjetisk plakat som fremstiller den politiske lederen Lenin på 1920-tallet. Vil du kalle disse plakatene politisk reklame, eller er det propaganda?

Forbud mot politisk TV-reklame

I USA bruker partiene mye penger på politisk reklame på de store TV-kanalene. Se TV-reklame for Barak Obama i 2008: YES WE CAN. Andre land har vært skeptiske til å la partienes tilgang til økonomiske ressurser prege valgkampen på tilsvarende måte.

Den norske kringkastingsloven tillater i utgangspunktet ikke reklame for livssyn eller politiske budskap i fjernsyn. Både NRK og TV 2 har fokus på redaksjonell dekning av valgkampen der alle politiske grupperinger kommer til orde, men slik at dette avspeiler partienes oppslutning i befolkningen. Politisk reklame er likevel tillatt i radio og i audiovisuelle bestillingstjenester på nett.

Politisk kommunikasjon i sosiale medier

Sosiale medier er i dag det viktigste mediet for politisk kommunikasjon og reklame i Norge. Budskapet spres viralt hver gang noen "liker" eller kommenterer en valgvideo på Facebook.

Her er et eksempel på en valgvideo for Miljøpartiet De Grønne høsten 2017:

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter