Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. MarkedskommunikasjonChevronRight
  5. Markedsføringsmodellen AIDASChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedsføringsmodellen AIDAS

Reklamebransjens oppgave er å skape behov, fange forbrukernes oppmerksomhet og få dem til å kjøpe en vare eller en tjeneste. AIDAS er en modell som oppsummerer hva som skal til for å lykkes.

Jente omgitt av mange budskap i tegneserieformat. Illustrasjon.

Stoppeffekter

Virkemidler som har til hensikt å fange mottakerens oppmerksomhet, kalles stoppeffekter. En stoppeffekt kan være et oppsiktsvekkende bilde, en prangende farge eller en provoserende påstand.

Reklamebyråene bruker stoppeffekter for at budskapet ikke skal drukne i mengden av annen informasjon. Men når mottakeren først stopper opp, må den informasjonen han eller hun møter, også oppleves som relevant og troverdig. Klarer du å få mottakeren til å bli følelsesmessig engasjert, har du langt på vei lykkes med reklamevirksomheten din.

AIDAS-modellen

AIDAS er forkortelsen for en mye brukt modell i reklamebransjen. Bokstavene står for

  • A Attention – forbrukerens oppmerksomhet blir vekket
  • I Interest – forbrukeren blir interessert i budskapet/produktet
  • D Desire – et ønske eller et behov oppstår hos forbrukeren
  • A Action – forbrukeren gjør det annonsøren ønsker, for eksempel kjøper en vare
  • S Satisfaction – tilfredshet med produktet, samsvarer med forventningene som er skapt
Tegneseriestripe som viser de ulike fasene i modellen. Illustrasjon.
De ulike fasene i AIDAS-modellen

På vegne av oppdragsgiveren sin kommuniserer reklamemedarbeideren med forbrukeren, med AIDAS-modellen som rettesnor. Uten oppmerksomhet, interesse og ønske om et produkt, blir det heller ingen handel. Og hvis ikke kunden er tilfreds, ja da sprer ikke det gode budskap seg videre til andre potensielle kunder.

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter