Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Tekstproduksjon i avis og bloggChevronRight
  5. Lag morgendagens VG-forsideChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lag morgendagens VG-forside

Forsiden til en løssalgsavis er avisens salgsplakat. En løssalgsavis er basert på inntekter ved salg av avisen, i motsetning til abonnementsaviser der inntektene i stor grad kommer fra faste kunder og reklameinntekter.

Faksimile av VGs kontroversielle oppslag 20.8.2003 hvor de oppfordret Mette-Marit om å ta kontakt med sin far.
Faksimile av VGs kontroversielle oppslag 20.8.2003 der avisen oppfordret Mette-Marit til å ta kontakt med faren sin.

Oppdrag: Lag morgendagens VG

Tenk deg at du arbeider på desken i avisen VG og skal ta stilling til hvilke oppslag som skal stå på forsida til avisen dagen etter. Det endelige resultatet ser du ovenfor.

  1. Hvilke nyhetskriterier legger du til grunn når du velger saker til avisens forside?
  2. Hvilke etiske vurderinger gjør du før du velger hovedoppslaget om Mette-Marit?
  3. Hvilke designmessige prinsipper legger du til grunn når du velger å utforme sida på denne måten?
  4. Nå er du tilbake i nåtida. Lag en VG-forside med dagsaktuelle nyheter, der du både tar hensyn til nyhetskriterier, presseetikk og grafisk utforming.

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter