Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Levende bilderChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Levende bilder

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Filmproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, uttegning og filming, til redigering og klipping.

Hallvar Witzø er filmskaper. Han har blant annet laget den Oscar-nominerte studentfilmen Tuba Atlantic. Her forteller han om hvor viktig det er å gjøre godt forarbeid når man skal i gang med filmproduksjon.

Synopsis, manus og storyboard

Når filmprodusenter planlegger en film, lager de først en synopsis. Det er et kort sammendrag av det filmen skal handle om.

Når en synopsis skal videreføres til et filmmanus, kommer innsikten i fortelleteknikk og dramaturgi til nytte. Et filmmanus er en beskrivelse av handlingen og replikkene i filmen, og forteller hvordan historien forløper fra A til Å.

Når manuset er ferdig, må det overføres til et storyboard. Det kalles også dreiebok og ligner litt på en tegneserie. Det viser de bildene publikum skal få se når filmen er ferdig.

Videokamera og kamerabevegelser

Storyboardet er den «oppskriften» filmfotografen skal følge. En filmfotograf må være «venn» med videokameraet og vite hvordan kamerainnstillingene brukes. Det handler også om bevisst bruk av kameravinkler og kamerabevegelser.

Filmopptak er filmens råmateriale. En filmfotograf gjør derfor ofte flere opptak, slik at redigereren senere kan velge det opptaket som fungerer best.

Videoredigering og filformater

I en film er det bildenes rekkefølge som skaper sammenheng og mening. Hvert bilde blir påvirket av det bildet som er vist før, og det bildet som kommer etterpå. Selve filmen blir derfor til når opptakene «klippes» eller redigeres. I dag foregår dette digitalt i et videoredigeringsprogram. Redigereren vet hvordan dette best kan gjøres, og følger prinsipper som gjelder for klipping.

Den som redigerer, må også kjenne til standarder for bildeformat og lydformat og kunne importere filer og eksportere en film i hensiktsmessig format.

Læringsressurser

Levende bilder

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?