Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Arbeidsplaner og eksamenChevronRight
  4. Vurdering av skriftlig eksamenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vurdering av skriftlig eksamen

UDIR lager veiledning for vurdering av skriftlig eksamen i MIK 2. Denne veiledningen må alle sensorer bruke når de vurderer en besvarelse. Alle elever og faglærere har tilgang til denne veiledningen før eksamen.

En person som kaster terninger

Skriftlig eksamen blir vurdert av to sensorer som ikke jobber på skolen din. Utdanningsdirektoratet har laget en sensorveiledning som sensorene må bruke når de skal bli enige om hvilken karakter du skal få på besvarelsen din. Denne veiledningen skal du også ha tilgang til før eksamen.

Utgangspunkt for all vurdering er kompetansemålene i læreplanen. Der står det hva du skal kunne til eksamen: Kompetansemål for medie- og informasjonskunnskap

UDIR legger hvert år ut vurderingsveiledninger i ulike fag på sine nettsider.

Eksempel: Vurderingsveiledning SAM3009

Bruk av kilder

Sensorene skal vite hvilke kilder du har benyttet. Derfor må du oppgi forfatter og fullstendig tittel på alle bøker og nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato til de nettsidene du har brukt som kilder i besvarelsen. Sensor har anledning til å kjøre plagiatkontroll. Dersom du ikke har oppgitt kildene, kan besvarelsen din bli sett på som fusk.

Dette vurderer sensor

  • Om du uttrykker deg klart, presist og saklig.
  • Om du bruker og definerer mediefaglige begreper riktig.
  • Om du bruker relevante eksempler for å underbygge argumenter.
  • Om besvarelsen din er strukturert på en slik måte at det blir lett for leseren å følge argumentasjonen.
  • Om du viser selvstendighet i besvarelsen ved å bruke kunnskap, egne erfaringer og aktuelle eksempler på en relevant måte.
  • Om du skiller mellom egne betraktninger og informasjon fra kilder ved å oppgi kilder underveis i teksten og bruke sitattegn ved eventuell direkte avskrift. (Kilde: UDIR: Vurderingsveiledning SAM 3009 2012)

Kjennetegn på måloppnåelse

Karakterene 1 til 6 viser i hvilken grad du har nådd de kompetansemålene som eksamensoppgaven tester deg i. Utdanningsdirektoratet har laget kjennetegn på måloppnåelse, slik at du kan se hvilken kompetanse du må kunne vise til i besvarelsen din for å oppnå for eksempel en 3-er eller en 5-er.

Ta gjerne med deg skjemaet på eksamen, og bruk det som en sjekkliste når du kontrollerer om besvarelsen din holder mål.

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen