Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. FriluftslivChevronRight
  5. Friluftsliv i NorgeChevronRight
  6. Elever i friluftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Elever i friluft

Det finnes ingen offisielle friluftslivslinjer på videregående skoler, men fagfeltet har en sentral plass på naturbrukslinjer. Skoler med idrettsfag kan også tilby fordypning i friluftsliv. Ved å fordype seg i «naturviten» får elevene mye friluftslivserfaring på veien til generell studiekompetanse.

Ungdommer rundt bål. Foto.

Praten går livlig rundt bålet i skogen. Elevene ved Solør videregående skole, avdeling Sønsterud, er vant til å være på tur, og nå er det hundekjøring som står på agendaen. Men først: Lunsj og kaffe.

Det hostes og harkes når bålet begynner å ryke til alle kanter. Men å bruke tennbriketter for å få skikkelig varme, det er juks, slår elevene fast. Etter iherdig jobbing kan kaffekjelen plasseres på bålet, som virkelig har fått opp dampen.

– Håret krøller seg på leggene! flirer elev Fredrik Carlsson.

Snart sendes et speket rådyrlår rundt bålet, og de fleste tar seg kjøttbit. Elevene har stått for alt fra jakting til speking av kjøttet. Alle har jegerprøven, og skolen disponerer et eget jaktterreng – men man må ikke jakte for å gå der.

Utetime

Det finnes ingen offisielle friluftslivslinjer på videregående skoler. Men fagfeltet har en sentral plass på naturbrukslinjer, slik som på Sønsterud i Hedmark. Ved å fordype seg i «naturviten» får elevene mye friluftslivserfaring på veien til generell studiekompetanse. Skoler med idrettsfag kan også tilby fordypning i friluftsliv.

– Vår linje passer for dem som er glad i være ute, og som er interessert i natur og miljø. Elevene lærer om naturressurser, jakt og fiske, ulike naturtyper, arter og økosystemer. Vi viser fram mangfoldet i naturen og gir også en smakebit på hva man kan jobbe med senere, sier Ragnhild Kjeldsen, faglærer i friluftsliv på Sønsterud.

Da skolen markerte åpningen av friluftslivets år, sov elevene under åpen himmel. De lot seg ikke skremme av at kalenderen viste 13. januar – og at gradestokken oppførte seg deretter. På dagens hundekjøringstur har de med seg lavvo, og temperaturen blir nok litt mer behagelig.

– For oss er det friluftslivets år hvert år, smiler Kjeldsen.

Det er viktig at barn og unge får gode opplevelser i naturen, mener klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Det offentlige bør prioritere denne aldersgruppen i arbeidet med friluftsliv, ifølge ministeren.

– Friluftsliv er en viktig kilde til god livskvalitet og god helse, og til forståelse for hvorfor vi må ta hensyn til naturen, sier hun.

To ungdommer kjører hundespann. Foto.

Hundekjøring

Etter lunsj er det tid for å sele på hundene. Den lokale hundekjøreren Andreas Trongaard stiller med kunnskap, utstyr og hunder. Når de firbeinte får ferten av at noe er på gang, blir det fort liv i leiren.

For de fleste elevene er det første gang de styrer et hundespann. Det er det også for Amalie Madshus, som har gledet seg til turen lenge.

– Ja, jeg er så glad i hunder, sier hun.

Det neste døgnet skal elevene ha ansvaret for stell og fôring.

Madshus forteller at hun er mye ute også utenom skolen. Hun jakter en del, og hjemme har hun to elghunder. Madshus har ikke tatt noe karrierevalg ennå, men vurderer om lærer kan være noe.

Klassekamerat Carlsson har en annen drøm.

– Jeg har lyst til å bli fangstmann eller jaktguide i Alaska, sier Carlsson, som har vært med på jakt siden han var seks år gammel.

Studiekompetanse

Siden naturviterlinjen gir generell studiekompetanse, kan elevene gå helt andre retninger i den videre utdannelsen. Skolen har fostret både sykepleiere og skuespillere.

– Uansett får elevene en grønn plattform å bygge videre på. Noen blir lærere og får nytte av det der. Andre har kanskje tenkt å overta gården hjemme, men skal ha en annen jobb på si, sier Kjeldsen.

Et godt og bevisst forhold til naturen er viktig uansett yrkesvalg, mener faglæreren. – Man tar vare på det man er glad i. Men for å bli glad i noe, må man lære det å kjenne, sier hun.

Statsråd Tine Sundtoft innrømmer at Norge ennå ikke er i mål med å integrere friluftsliv i skolens undervisning, verken på videregående skole eller på andre nivåer.

– Dette er et arbeid og en utvikling som pågår hele tiden. Men jeg er glad for at så mange skoler nå har friluftsliv som del av undervisningen, sier statsråd Sundtoft.

Stor interesse for friluftsliv

Friluftsliv i skolen er et felt i utvikling. Feltet blir stadig mer integrert i kroppsøvingsfaget og i andre fag, som naturfag, ifølge klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hun trekker fram eksempelet Knut Hamsun videregående skole i Nordland, som siden 2013 har tilbudt treårig friluftslivsfag. Studieretningen følger samme modell som studieretning idrettsfag, og den gir generell studiekompetanse.

– Tilbudet er en forsøksordning som skal gå over fem år. Søkningen til denne linjen er i år veldig høy, det er langt flere søkere enn det er plass til. Dette viser at interessen for å lære om natur og friluftsliv er stor blant dagens unge, sier Sundtoft.

Læringsressurser

Friluftsliv i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

  • Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter