Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
  4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
  5. FritidsfiskeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fritidsfiske

Fiske er en naturbasert aktivitet som utøves i natur- og kulturlandskapet i lokalmiljøet. Vi fisker både i saltvann og i ferskvann. Mange steder er fritidsfiske et viktig utgangspunkt for å drive reiselivsvirksomhet. I dette emnet lærer du om ulike former for fiske.

Ungdommer på fisketur i Oslofjorden. Foto.

Læringsressurser

Fritidsfiske