Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
  4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jakt og fangst

Helt siden isen trakk seg tilbake og menneskene tok i bruk landet, har det vært drevet jakt og fangst i Norge. I dag er vi ikke avhengige av høsting for leve, men kjøtt fra vilt er en betydelig ressurs. Grunneiere har inntekter fra salg av jaktkort og kjøtt, og noen leier ut hytter til jegere.

Ung kvinne ser i geværsikte. Foto.

Læringsressurser

Jakt og fangst