Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
  4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
  5. Friluftsliv og naturbasert reiselivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Friluftsliv og naturbasert reiseliv

Det er gode muligheter til å drive friluftsliv i Norge, og friluftsliv har lange tradisjoner. Det naturbaserte reiselivet legger til rette for at kundene kan oppleve natur og naturbaserte aktiviteter.

Fjellvandrer tenner bål utenfor teltet ved Briksdalsbreen. Foto.


Læringsressurser

Friluftsliv og naturbasert reiseliv