Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. TrusselbildeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) styrer sikkerhetsarbeidet i Norge. Hvert år legger DSB ut en rapport med en vurdering av ulike trusler og risikoer som kan true Norges sikkerhet.

Bevæpnet politi. Foto.

I rapportene sine går DSB ut fra disse samfunnsverdiene:

 • liv og helse
 • natur- og kulturmiljø
 • økonomi
 • samfunnsstabilitet
 • demokratiske verdier

A Skriv ned tre trusler for hver av samfunnsverdiene.

B Skriv ned konsekvensene av de ulike truslene du skrev ned under A.

C Gå inn på hjemmesiden sikkerhverdag.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no.

Klikk deg inn på «Våre kategorier». Hvilke åtte kategorier kan du velge mellom?

D Gruppeoppgave

 • Jobb to og to, og plukk én av kategoriene.
 • Lag en presentasjon om kategorien dere valgte.
 • Presenter for klassen.

Læringsressurser

Trusselbilde