Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. SikkerhetChevronRight
  4. TrusselbildeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Politiets sikkerhetstjeneste

Det er flere offentlige aktører som har som oppgave å avdekke og hindre fiendtlige handlinger mot norske borgere, bedrifter og institusjoner. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvaret for sivile trusselvurderinger, spesielt når det gjelder terror og industrispionasje.

Læringsressurser

Trusselbilde