Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. TrusselbildeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Trusselbilde

I dagens samfunn er det mange nye farer som truer oss. Her skal du lære om begrepet «trusselbilde» og hva det er som truer oss. Begrepet «trusselbilde» uttrykker både en vurdering og en beskrivelse av de fiendtlige og aggressive hendelsene som kan komme til å ramme oss.

Politimann med maskingevær. Foto.

Begrepet trussel

Første del av begrepet, «trussel», kommer av verbet «å true». Når noe eller noen truer oss, tenker vi på fiendtlige og aggressive handlinger som kan ramme oss selv, våre nærmeste, samfunnet vårt eller verdiene våre. Siste del av begrepet er «bilde», som viser til noe som kan skje, noe vi kan se for oss.

Vi bruker ofte begrepet «trusselbilde» når vi vurderer tiltak mot svinn, ran og tyveri i en virksomhet. I denne delen skal vi konsentrere oss like mye om trusler på samfunnsnivå.

Viktige begreper

Terror, organisert kriminalitet, industrispionasje, etterretning og trusler i hverdagen er sentrale begreper i dette emnet som du skal lære mer om.

Læringsressurser

Trusselbilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Disconnect

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  IRL

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Catfish

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.