Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Markedsføring og kommunikasjonChevronRight
  4. Handlemønstre og medievanerChevronRight
  5. Nye medievaner, nye muligheterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nye medievaner, nye muligheter

Digitalisering og endring i forbrukernes medievaner skaper nye muligheter for en virksomhet, men også nye utfordringer. Vi snakker om nye måter å skaffe kunder på, ny og kreativ bruk av markedstiltak, mer effektiv relasjonsbygging og enklere kundetilpasning.

Netthandel - handlevogn med bokser på PC. Illustrasjon.

Endret kjøpsprosess

De nye medievanene har endret forbrukernes kjøpsprosess på flere måter, det vil si

  • hvordan behov oppstår
  • hvordan forbrukerne søker den nødvendige informasjonen om produktet gjennom ulike (digitale) informasjonskanaler
  • hvordan forbrukerne vurderer og velger de ulike produktene ved bruk av stadig flere digitale verktøy
  • hvordan forbrukerens foretar selve kjøpet, betaler for produktet og får det levert, og måten de forventer å bli fulgt opp på i ettertid

Disse endringene i så vel medievanene som selve kjøpsprosessen er noe vi må ta hensyn til når vi skal legge en markedsplan og planlegge hvilke markedsaktiviteter vi vil gjennomføre.

Fra ulønnsomme til lønnsomme kunder

De nye medievanene har også gitt oss nye verktøy for å gjøre ulønnsomme kunder til lønnsomme kunder. Ulønnsomme kunder kan nå gjøres om til lønnsomme kunder gjennom for eksempel å kombinere nettbutikken med e-postmarkedsføring og sosiale medier. E-postmarkedsføring og viral markedsføring brukes for å skape oppmerksomhet og interesse for produktet. Kundene får oppgitt en link til nettbutikken, der de finner den informasjonen de trenger for å bestille online der og da. Dette har ført til stor suksess for mange virksomheter, ettersom det er en svært rimelig form for markedsføring som både er målrettet og målbar.

Tenk etter: Hvordan kan virksomheten bruke tradisjonelle og digitale medier til å gjøre ulønnsomme kunder lønnsomme gjennom rimelige og målrettede markedstiltak?

Blogger skriver på pc. Foto.

Nye måter å bygge relasjoner på

De sosiale mediene gir oss nye måter å bygge varige relasjoner med kundene våre på. Ved å utnytte de nye mediekanalenes unike interaktive egenskaper kan vi etablere, holde fast ved og utvikle positive holdninger til et produkt på nye måter for å skape lojale kunder.

Helhetlig tenking og markedsføring er nødvendig

Vinnerne i dag er de som klarer å integrere det beste fra den fysiske og den digitale verdenen til et nytt, helhetlig tilbud som i kundens øyne er mer verdifullt enn konkurrentenes. Dette må du ikke glemme når du skal planlegge virksomhetens markedsføring og mediebruk.

Læringsressurser

Handlemønstre og medievaner