Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Transport og logistikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Transport og logistikk

Dette emnet tar for seg to viktige tema: Valg av transporttjenester og sammenhengen mellom vareflyt og logistikk.

Illustrasjon som viser lastebil, fly, truck og containerskip.

Hva som avgjør valg av transport, varierer med transportbehovet vi har. Næringslivet og det offentlige velger transportører ut fra sine behov. Som privatperson velger vi transportform ut fra hva som er mest hensiktsmessig i den situasjonen vi er i, eller om vi skal reise kort eller langt.

Med vareflyt forstår vi en vares kretssløp fra opprinnelse til gjenvinning, mens logistikk er de aktivitetene som skal sørge for en effektiv vareflyt.

Vi bruker begrepet logistikk først og fremst om hvordan vi planlegger og sørger for at aktiviteter skjer til rett tid, av og med de rette menneskene, med de riktige varene og med den hjelpen vi trenger for å sørge for en effektiv vareflyt.

Emner

Transport og logistikk

  • Kriteriene for valg av transport varierer med transportbehov. Vi skal her se på de viktigste kriteriene for valg av transportør.

  • Vareflyt

    Med vareflyt forstår vi en vares kretsløp fra opprinnelse til gjenvinning, mens logistikk er de aktivitetene som skal sørge for en effektiv vareflyt.