Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Salg og serviceChevronRight
  4. Praktisk salgskursChevronRight
  5. Behov og motivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Behov og motiv

«Hva tror du at du vil bruke telefonen mest til? Hvordan pleier du å høre på musikk?» Slik stiller selgeren spørsmål for å finne ut hva slags telefon Anne har behov for. Dette kurset handler om hvordan selgeren avdekker kundens behov og motiv for å kunne tilby kunden det beste produktet.

Ungdommer som er opptatt med hver sin mobiltelefon. Fotografi.

Behov og motiv

Dette kurset handler om behov og motiv og om Maslows behovsteori.

Videoforedrag

Her får vi først en introduksjon til temaet i form av et kort videoforedrag på cirka fem minutter. Foredraget gir en god innføring i Maslows behovspyramide, og de tre motivgrunnene som ligger bak et kjøp, blir også behandlet.

Videocase

I et videocase får vi være vitne til en iscenesatt salgssamtale der Anne er på jakt etter ny mobiltelefon. Klarer selgeren å stille de riktige spørsmålene for å avdekke kundens behov? Gjør selgeren en god jobb? Hvilke behov skal mobiltelefonen dekke hos kunden?

Filmen brukes til å illustrere poengene fra foredraget og kan også være et godt utgangspunkt for klassediskusjon.

Klasseromsaktiviteter

Tilleggsressursene presenterer aktiviteter som kan brukes i klasserommet, der elevene kan velge mellom én eller flere kreative oppgaver som tar for seg temaet behov og motiv.

Aktivitet 1 - Trening i Maslows behovspyramide

Aktivitet 2 - Gruppearbeid om Maslows behovspyramide

Aktivitet 3 - Reklame spiller på behov

Aktivitetene er uavhengige av hverandre og kan brukes om hverandre.

Egenvurdering

Her er det også plass for egenvurdering og refleksjon.

På en skala fra 1 til 6, hvor 1 betyr «jeg er helt uenig» og 6 betyr «jeg er helt enig», hva synes du om disse påstandene:

1. Jeg kan mer om behov og motiv nå enn da vi begynte.
1 2 3 4 5 6

2. Jeg forstår hvordan nivåene i behovspyramiden henger sammen.
1 2 3 4 5 6

3. Jeg kan kjenne igjen et behov når jeg hører det.
1 2 3 4 5 6

4. Jeg kan komme med et forslag til løsning på behovet.
1 2 3 4 5 6

5. Hvis det er noe du lurer på, som du ønsker vi skal bruke mer tid på, kan du skrive det her:

___________________________________________________________

6. Hvilken karakter vil du gi deg selv om du skal vurdere de enkelte delene som du har gjort i oppgaven? Sett kryss.
1 2 3 4 5 6

Læringsressurser

Behov og motiv