Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøp og salg – rettigheter og plikter

Salget er ikke ferdig før kunden sier seg fornøyd med handelen. Ikke sjelden oppstår det uenighet i forbindelse med reklamasjoner, garantier, bytterett og angrerett. Her skal vi se hvilke rettigheter og plikter forbrukere og selgere har.

Bytte varer

Rettigheter og plikter

Et kjøp bygger alltid på en avtale mellom en selger og en kjøper. Avtalen trenger ikke være skriftlig. Forbrukeren har både rettigheter og plikter, og både selger og kjøper bør kjenne til lover og regler for kjøp og salg. Dette gjelder spesielt når kunden er misfornøyd med kjøpet.

Garanti

Garantiordninger kan bidra til å skape trygghet. Usikre kunder spør gjerne: «Hva slags garanti har dere?»

Noen garantiordninger er lovhjemlet, andre er bestemt av butikken eller bransjen.

Markedsføringsloven § 5e har bestemmelser om bruken av ordet garanti, og at det skal opplyses om garantivilkårene.

Mange produkter blir markedsført ved at det følger med en garanti. En garanti er et løfte som skal gi forbrukeren rettigheter i tillegg til forbrukerkjøpsloven. Garantier kan også rette seg mot annet enn feil og mangler. For eksempel kan selgeren garantere laveste pris.

En garanti som setter en kortere frist enn forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrist, er ikke i strid med loven hvis garantien i denne perioden gir deg bedre rettigheter enn det loven gjør.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven, gir kunden rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist – normalt to år. For gjenstander som er ment å vare vesentlig lenger, for eksempel radio- og tv-apparater, mobiltelefoner og komfyrer, er fristen fem år.

Mer informasjon om reklamasjonsrettigheter og hvilke krav du kan stille til varen, finner du på Forbrukerrådets temaside om forbrukerkjøpsloven:

Bytterett er ingen selvfølge

Bytterett vil si at du kan returnere en vare mot å få en annen tilbake. Det er ikke noe vilkår at varen har en mangel for å kunne bytte den. Bytteretten er ikke regulert ved lov, men kan enten avtales med selgeren eller følge av sedvane/bransjepraksis. Som følge av sedvane kan du blant annet få byttet klær og andre tekstiler, bøker og gullsmedvarer. Har du kjøpt en vare med mangel, har du klagerett etter forbrukerkjøpsloven. Har du kjøpt varen utenfor fast utsalgssted (butikk), har du rett til å angre på kjøpet etter angrerettsloven.

Noen råd:

  • Retten til å bytte kan du avtale ved kjøpet, eller den kan følge av sedvane eller annen praksis i bransjen.
  • Ta vare på kvitteringen.
  • Gå tilbake til butikken så snart som mulig hvis du ønsker å bytte.
  • Varen må være ubrukt og uten skader.
  • Som hovedregel må varen byttes i samme butikk som den er kjøpt.
  • Kjøpsloven gir deg ingen rett til å bytte en vare som ikke er mangelfull.
  • Er det mangler ved varen, har du krav på avslag i prisen, heving av kjøpet, erstatning, ny vare eller reparasjon av varen.

Regelverk for markedsføring og salg

Alle som jobber med salg av varer og tjenester, må bruke de reglene som gjelder for markedsføring og salg. Her lærer du mer om lover og regler som gjelder for forbrukermarkedet.

Læringsressurser