Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. AdministrasjonChevronRight
 4. RekrutteringChevronRight
 5. Hva har du lært om rekruttering og ansettelser?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hva har du lært om rekruttering og ansettelser?

Prøv deg på noen repetisjonsoppgaver til temaet Rekruttering og ansettelser.
 1. Forklar begrepet rekruttering.
 2. Hva innebærer en åpen utlysning?
 3. Hva kan være fordelene med å utlyse en stilling offentlig?
 4. Hva kan være fordelene med å la være å utlyse en stilling offentlig?
 5. Hva er det som avgjør hvilke medier man velger å bruke når man skal annonsere en ledig stilling?
 6. Hva innebærer lukket rekruttering?
 7. Hva er et nettverk?
 8. Nevn eksempler på noen uformelle nettverk.
 9. Hvordan kan en bedrift rekruttere gjennom nettverk?
 10. Hvordan kan en bedrift rekruttere via sosiale medier?
 11. Hva kan en arbeidssøker gjøre for å bli kontaktet av nye arbeidsgivere?
 12. Hvordan ville du lyst ut en stilling om du ønsket søkere fra Polen og Litauen?
 13. Hvordan ville du lyst ut en stilling om du ønsket søkere fra en annen del av landet?
 14. Hva betyr yrkesidentitet?
 15. Hva er fordelene med at de ansatte er lojale og vil jobbe lenge i bedriften?
 16. Hva er formell kompetanse?
 17. Hvorfor legger arbeidsgiver så ofte stor vekt på personlige egenskaper?
 18. Hvordan kan en arbeidsgiver få informasjon om de personlige egenskapene til en arbeidssøker?
 19. Hva betyr det at en stillingsannonse har markedsføringseffekt?
 20. Hvorfor intervjuer bedriften vanligvis flere enn én søker?
 21. Hva er hensikten med en arbeidsavtale?
 22. Hvilken informasjon skal vanligvis være oppgitt i en arbeidsavtale?

Læringsressurser

Rekruttering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?