Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. AdministrasjonChevronRight
  4. RekrutteringChevronRight
  5. RekrutteringsprosessenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen betår av dei viktigaste fasane frå bedrifta veit at dei skal ha ein ny medarbeidar, til den nye medarbeidaren er på plass. Vi snakkar om følgjande fasar:

Rekruttering - en collage

Rekrutteringsprosessen består av de viktigste fasene fra bedriften vet at de skal ha en ny medarbeider, til den nye medarbeideren er på plass.

Vi snakker om følgende faser:

Stillingsanalyse

I første fase må bedriften avklare innholdet i stillingen. Selv om den nye medarbeideren kanskje skal erstatte en som slutter, er det ikke sikkert at oppgavene skal være nøyaktig de samme. I større bedrifter er det gjerne egne personalansvarlige som tar ansvar for rekrutteringsprosessen. Personalansvarlig samarbeider nært med det som vil bli den nærmeste lederen til den nye medarbeideren.

Rekruttering

Det er ulike måter å komme i kontakt med kandidater på. Stilingsanalysen forteller mye om hvilke kvalifikasjoner og personlige egenskaper som trengs. Kanskje finner man ut hvor man skal søke etter den nye medarbeideren. Åpne utlysninger, nettverksrekruttering eller større rekrutteringskampanjer i sosiale medier er noen alternative og svært forskjellige rekrutteringsstrategier.

Utlysning og kandidatsøk

På bakgrunn av rekrutteringsstrategi kan det være aktuelt å utforme og bestille annonser, henvende seg uformelt til kontakter gjennom nettverk, utlyse stillingen på egen hjemmeside eller bruke eksterne rekrutteringsfirma.

Kandidatkontakt

Det er viktig at bedriften har tilgjengelige kontaktpersoner i den perioden bedriften har lyst ut en stilling eller arbeider for å skaffe søkere på andre måter. Kandidatkontakten må være tilgjengelig helt fram til søknadsfrist.

Søknadsbehandling

Får man mange søkere, må man sette av tid til å registrere og sortere søkerne. Det er også viktig å sende en bekreftelse til alle søkerne om at søknaden er mottatt.

Intervju

Så velger bedriften ut kandidater som blir innkalt til førstegangsintervju. Noen bedrifter nøyer seg med én intervjurunde, mens andre bruker første runde til å grovsortere kandidatene og gjennomfører én eller flere intervjurunder senere.

Utvelgelse

Bedriften velger så ut den kandidaten de mener passer best til stillingen – på bakgrunn av søknad, intervju, samtaler med referanser og noen ganger personlighetstester. Kandidaten får tilbud om ansettelse, og slike tilbud har vanligvis relativt kort tidsfrist.

Tilsetting og evaluering

Til slutt inngår arbeidsgiver og arbeidstaker kontrakt med informasjon om arbeidsoppgaver, prøvetid, lønn og øvrige betingelser. De andre søkerne må få beskjed om at stilingen er besatt.

Mange bedrifter avslutter også ansettelsesprosessen med å evaluere den internt.

Læringsressurser

Rekruttering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?