Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. AdministrasjonChevronRight
  4. RekrutteringChevronRight
  5. Åpen rekruttering ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Åpen rekruttering

Åpen rekruttering betyr at den ledige stillingen annonseres i trykte eller digitale medier. Det betyr at det er like muligheter for alle til å søke den ledige stillingen. Her skal vi se mer på de vanligste mediene som blir brukt til åpne utlysninger samt fordelene og ulempene ved åpne utlysninger.

Rekruttering - en collage

Hva er en åpen utlysning?

Vi sier at en utlysning er åpen, eller offentlig, når den annonseres i trykte eller digitale medier. Tall fra NAV viser at om lag 60 % av alle ledige stillinger blir besatt uten at stillingen utlyses offentlig. I offentlig sektor er det fortsatt slik at alle ledige stillinger skal utlyses. Av de 40 % som utlyses offentlig, kommer om lag halvparten som stillingsannonser i aviser, fagblader og andre trykte medier. Den andre halvparten kommer som utlysninger på ulike nettsteder. Den største av disse er NAV .

NAVs rolle

NAV har ansvar for de offentlige arbeidskontorene og er en viktig aktør for å sikre et åpent og tilgjengelig arbeidsmarked. Sysselsettingsloven påla tidligere alle offentlige og private bedrifter å melde ledige stillinger til NAV. Her ble ledige stillinger fulgt opp med både lokale oppslag og direkte kontakt med de arbeidssøkerne som var registrerte hos det lokale arbeidskontoret. En viktig årsak til at NAV fikk disse oppgavene, var at det ville hjelpe de som var uten arbeid, tilbake i jobb.

I dag er NAVs rolle noe endret. Arbeidssøkerne er langt mer selvstendige, ikke minst ved hjelp av Internett. I tillegg til NAV finnes det en rekke jobbportaler, rekrutteringsfirma, vikarbyråer, enkeltbedrifter og andre som utlyser stillinger over nettet. De fleste av disse har systemer der søknader må registreres digitalt.

NAV har laget en oversikt over utvalgte jobbportaler og bemannings- og rekrutteringsbyråer. NAV anbefaler også jobbsøkere å sjekke hjemmesidene til bedrifter de synes kan være interessante. Ikke alle bedrifter annonserer i aviser eller på jobbportaler.

Fordeler ved åpne utlysninger

En klar fordel med åpne utlysninger er at vi når ut til mange potensielle kandidater. Om annonsen er godt utformet, vil den i de fleste tilfeller bidra til at vi får flere kvalifiserte søkere. En annen fordel er den markedsføringen som kan ligge i å vise omverdenen at vi ansetter folk. Kunder ser at vi er i vekst, mens potensielle medarbeidere husker på oss neste gang de vurderer å skifte jobb.

Selv om vi utlyser en stilling i en lokalavis, vil NAV registrere hele utlysningen på sine nettsider. Slik får interesserte kandidater fra hele landet kunnskap om rekrutteringsbehovet vårt.

Innenfor rekruttering er det vanlig å informere alle kandidater underveis i prosessen. Mange arbeidsgivere returnerer også attester og vitnemål til søkerne etter ansettelsesprosessen. Sammen med å ta imot og svare på telefonhenvendelser og e-poster fra utålmodige søkere utgjør dette ganske stor arbeidskapasitet. Noen ganger er denne belastningen så stor at bedriften velger andre løsninger.

Ulemper ved åpne utlysninger

Det å velge å utlyse stillingen åpent, kan også være uheldig om vi ønsker å tiltrekke oss nøkkepersonell med en viss diskresjon. Noen ganger ønsker vi ikke at konkurrenter og andre markedsaktører skal kikke oss i kortene. Kanskje ser vi også etter en spesiell kandidat hos nettopp konkurrenten og tar forsiktig direkte kontakt.

For arbeidsgiverne vil vanligvis en åpen utlysning gi størst respons. Jo flere kvalifiserte kandidater som ser utlysningen, jo flere søker.

Læringsressurser

Rekruttering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?