Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. AdministrasjonChevronRight
  4. OrganisasjonsplanChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Organisasjonsplan

En organisasjonsplan viser hvordan virksomheten eller organisasjonen er bygd opp. Det mønsteret som dannes i bedriften når vi deler de ansatte inn i grupper og avdelinger, kaller vi organisasjonsplan.

Historisk bilde av gutter som lager en menneskelig pyramide.

En organisasjonsplan, også kalt organisasjonsstruktur, gir en oversikt over hvordan arbeidsoppgavene er fordelt, hvem som er leder, og hvem som er underordnet. Oversikten viser ofte avdelingenes navn, og gjerne navnet på lederne. Du lærer også om de vanligste organisasjonsformene, som er funksjonsorganisasjon, linjeorganisasjon og divisjonsorganisasjon.

Læringsressurser

Organisasjonsplan