Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Fra ikon til verbaltekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fra ikon til verbaltekst

I mange land finnes ennå telefonkiosker der man betaler for å telefonere. Enkle ikoner forteller brukerne hvordan de skal går fram.

koner i telefonkjosk. Foto.

Fra ikon til ord

Lag en tekst der du formidler det samme budskapet ved hjelp av ord og setninger.

Hvilken begrensning har teksten din når det gjelder å kommunisere med ulike mottakere, sammenlignet med den ikonbaserte teksten på bildet?

Sjekkliste

– Har du fått med all nødvendig informasjon i teksten din?

– Er teksten formulert slik at mottakerne forstår hva du mener?

– Har du vurdert hvilken effekt teksten din vil ha for ulike mottakere (barn, voksne, personer som ikke er oppvokst i Norge)?

Læringsressurser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale