Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Virkelighet eller speilbilde?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Virkelighet eller speilbilde?

Begrepet representasjon brukes om ulike måter å gjengi virkeligheten på. Begrepet tegn brukes om meningsbærende enheter.

representasjon av virkeligheten

Hva er bilde, og hva er virkelighet?

Studer bildet ovenfor. Hva er virkelig, og hva er kun et bilde av virkeligheten? Maleriet er selvfølgelig et bilde av et vinterlandskap. Men hva med fuglen? Den er vel virkelig, eller hva ...?

Svaret er at alt du ser i denne medieteksten, er et bilde av virkeligheten. Hvis en kunstner maler en fugl, forstår vi at det representerer en fugl, selv om det i virkeligheten bare er et maleri. En skriftlig tekst representerer virkeligheten ved hjelp av ord og setninger. Hvert ord har en bestemt betydning som vi lærer oss i samspill med andre mennesker i den kulturen vi vokser opp i.

Tegn

Et tegn er en meningsbærende enhet. Med det mener vi at tegnet betyr noe ut over seg selv.

Noen tegn er direkte knyttet til det fenomenet de representer. På dodøra finner du bilde av en dame eller en mann. Slike tegn forstår alle, siden kjønnsforskjeller er noe folk i alle kulturer har et forhold til. Noen forskere mener også at det finnes ord som gjengir det de beskriver, for eksempel ord som risle eller raute. Tegn som har en direkte tilknytning til det de representerer, kalles for motiverte tegn.

De fleste tegnene vi omgir oss med, er arbitrære, eller tilfeldige. Det vi si at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom tegnet og det tegnet står for. Derfor trenger heller ikke alle tegn bety det samme i alle kulturer.

Læringsressurser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale