Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.

Emner

Kommunikasjon og medieuttrykk

  • Sett deg inn i kommunikasjonsteorier, sjanger, målgruppetenkning og retorikk og bli god på mediekommunikasjon.

  • Mediesjangere

    En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk.

  • Når vi analyserer et medieuttrykk, plukker vi det fra hverandre for å se hva det er laget av, og hvordan det er “skrudd sammen”.